oikeudellista
asiantuntemusta
vaativissa tilanteissa.

Asianajotoimisto Träskbäck & Co palvelee lähes 40 vuoden kokemuksella yksityishenkilöitä, yrityksiä ja yhteisöjä kaikissa oikeudellista asiantuntemusta vaativissa tilanteissa.

Toimintamme perustuu hyvään asiakaspalveluun ja asiakkaan kuuntelemiseen. Toimeksiantoa hoitaessamme toimimme tarvittaessa yhteistyössä eri alojen asiantuntijoiden kanssa. Hoidamme toimeksiannot luottamuksellisesti ja mahdollisimman ripeästi.

rikosasiat

Toimimme rikosasioissa sekä syytetyn että asianomistajan avustajana oikeudenkäynnissä. Asianajajan hankkiminen voi olla tarpeen jo poliisin suorittaman esitutkinnan aikana. Olemme toimineet avustajina useissa vakavissa rikoksissa.

riita-asiat

Riita-asiat saattavat koskea esimerkiksi asunto- tai kiinteistökauppariitoja, työsuhteen päättämistä, kuluttajansuoja-asioita tai erilaisia vahingonkorvausasioita. Riita-asioissa asianajajan tehtävänä on neuvotella mahdollisesta sovinnollisesta ratkaisusta vastapuolen kanssa sekä tarvittaessa saattaa asia käräjäoikeuden käsiteltäväksi.

perheoikeus

Hoidamme avioero-ositukset sekä lasten huoltoon, asumiseen ja tapaamisoikeuteen liittyvät asiat. Olemme toimineet avustajana myös muun muassa edunvalvonta- ja isyysasioissa. Lapsia koskevat asiat ovat toimistomme erityinen painopistealue.

Perintöoikeus

Laadimme perukirjoja, perinnönjakosopimuksia sekä testamentteja. Toimimme myös käräjäoikeuden määräämänä pesänselvittäjänä- ja jakajana.

Yrityssaneeraus ja konkurssit

Hoidamme kaikkia yrityssaneerauksiin ja konkursseihin liittyviä asioita. Tarjoamme palveluitamme myös velkojille heidän etujensa valvomiseksi maksukyvyttömyysmenettelyissä. Osana maksukyvyttömyysmenettelyitä hoidamme myös niihin usein liittyvät oikeudenkäynnit, muun muassa takaisinsaantikanteet.

muut asiat

Hoidamme useita hallinto-oikeudessa käsiteltäviä asiaryhmiä, kuten lasten huostaanottoja,
mielenterveyslain mukaisia valituksia, maankäyttö- ja rakennusasioita, verovalituksia sekä
erilaisia ympäristölupa-asioita.

Avun tarpeen kartoitus.

Soita meille, niin kartoitamme oikeudellisen avun tarpeenne.

Selvitämme onko asiakkaalla koti- tai muussa vakuutuksessaan oikeusturvaetu, joka korvaa asianajajan palkkion omavastuuosuutta lukuun ottamatta. Ellei vakuutusta ole tai se ei sovellu kyseiseen asiaan, selvitämme onko asiakkaalla mahdollisuus saada yleistä oikeusapua, jolloin asianajajan palkkio maksetaan joko kokonaan tai osittain valtion varoista.

Kuulumme suomen asianajajaliittoon

Anni-Leena träskbäck


Asianajaja, varatuomari, osakas

Valmistumiseni jälkeen olen auskultoinut Vaasan käräjäoikeudessa (nyk. Pohjanmaan käräjäoikeus). Sen jälkeen työskentelin esittelijänä Vaasan hallinto-oikeudessa sekä Vaasan hovioikeudessa, joissa sain kokemusta ympäristöasioiden sekä rikos- ja riita-asioiden valmistelusta ja ratkaisemisesta. Olen siirtynyt toimiston palvelukseen heinäkuussa 2011. Toimin avustajana muun muassa rikosasioissa, lapsiin liittyvissä asioissa sekä kiinteistö- ja asuntokauppariidoissa. Hoidan mielelläni oikeudenkäyntejä. Olen Vaasan Asianajajayhdistyksen hallituksen sekä Suomen Asianajajaliiton valtuuskunnan jäsen.

Anna-Maria Sjöblom


Asianajaja, varatuomari, osakas

Valmistumiseni jälkeen työskentelin avustavana lakimiehenä asianajotoimistossa. Olen auskultoinutVaasan, nykyisessä Pohjanmaan käräjäoikeudessa. Tämän jälkeen olen ollut tuomioistuinlaitoksen palveluksessa yli 20 vuoden ajan ensin esittelijänä, ma assessorina ja ma hovioikeudenneuvoksena Vaasan hovioikeudessa. Tämän jälkeen olen toiminut käräjätuomarina Vaasan/Pohjanmaan käräjäoikeudessa 12vuotta. Minulla on monipuolinen kokemus tuomioistuimessa käsiteltävissä riita-, rikos- sekä insolvenssiasioissa. Erikoistumisalaani ovat konkurssit sekä perhe- ja jäämistöoikeudelliset asiat.

Timo Torkko


Asianajaja, varatuomari, osakas

Valmistuin Lapin yliopistosta oikeustieteiden maisteriksi 2010. Olen aloittanut työurani lakimiehenä asianajotoimistossa riita- ja rikosasioiden parissa. Suoritin tuomioistuinharjoittelun Etelä-Pohjanmaan käräjäoikeudessa, josta siirryin Vaasan hallinto-oikeuteen esittelijäksi. Hallinto-oikeudessa käsittelin pääasiassa lastensuojelulain ja ympäristönsuojelun mukaisia asioita. Olen myös toiminut siviilikriisinhallintatehtävissä Kosovossa erityisasiantuntijana vuosina 2017–2018. Palattuani ulkomailta siirryin Vaasan hovioikeuden palvelukseen, jossa olen toiminut esittelijänä, ma. hovioikeudenneuvoksena sekä asessorina ennen siirtymistäni asianajotehtäviin. Minulle on myönnetty myös tuomarikoulutetun arvonimi. Asianajon ohessa toimin sivutoimisesti maatalousyrittäjänä.
Oma osaamiseni painottuu riita-asioihin sekä rikosoikeudellisten toimeksiantojen hoitamiseen.

Nina Nordman


asianajosihteeri, Huk

Olen Vaasan yliopiston kasvatti ja minulla on reilun 15 vuoden kokemus kääntämisestä. Aloitin työt toimistollamme syksyllä 2022, mitä ennen työskentelin pitkään Vaasan keskussairaalassa osastonsihteerinä ja kielenkääntäjänä. Täällä vastaan toimiston arjen sujuvuudesta ja avustan asianajajia toimeksiantoihin liittyvien päivittäisten tehtävien kanssa.